Sheet Set Sizes

Twin Sheets

Fitted Sheet – 39” x 75”

Flat Sheet – 96” x 66”

Pillowcase – 20” x 30”

 

Twin XL Sheets

Fitted Sheet – 39” x 81”

Flat Sheet – 96” x 66”

Pillowcase – 20” x 30”

 

Full Sheets

Fitted Sheet – 54” x 75”

Flat Sheet – 81” x 96”

Pillowcases – 20” x 30”

 

Queen Sheets

Fitted Sheet – 60” x 80”

Flat Sheet – 90” x 102”

Pillowcases – 20” x 30”

 

King Sheets

Fitted Sheet – 76” x 80”

Flat Sheet – 108” x 102”

Pillowcases – 20” x 40”

 

California King Sheets

Fitted Sheet – 72” x 84”

Flat Sheet – 108” x 102”

Pillowcases – 20” x 40”

 

Quilted Coverlet & Duvet Sizes

Twin/ Twin XL Quilted Coverlet

Coverlet – 68” x 90”

Sham – 20” x 26”

 

Full/Queen Quilted Coverlet

Coverlet – 90” x 92”

Sham – 20” x 26”

 

King/Cal King Quilted Coverlet

Coverlet – 106” x 96”

Sham – 20” x 36”

 

Twin/Twin XL Duvet Set

Duvet Cover – 74” x 94”

Sham – 20” x 30”

 

Full/Queen Duvet Set

Duvet Cover – 96” x 96”

Sham – 20” x 30”

 

King/Cal King Duvet Set

Duvet Cover – 112” x 98”

Sham – 20” x 40”

 

Bed Skirts

All sizes 14” drop